Sunday, 04/12/2022 - 08:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Bình

Một số hình ảnh trường TH&THCS Vũ Thắng dự giờ qua Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

Giáo viên Trường TH&THCS Vũ Thắng dự giờ qua Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình 
Ban giám hiệu, giáo viên trường TH&THCS Vũ Thắng dự giờ qua Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A đến kiểm tra việc học tập qua Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình của học sinh tại gia đình
Em Đinh Thị Minh Tươi - Học sinh lớp 9A Trường TH&THCS Vũ Thắng đang học môn Văn qua Đài PT&TH Thái Bình
Vở ghi của học sinh lớp 9A - Trường TH&THCS Vũ Thắng học tập qua Đài PT&TH Thái Bình môn Toán
Vở ghi của học sinh lớp 9A - Trường TH&THCS Vũ Thắng học tập qua Đài PT&TH Thái Bình môn Ngữ Văn